BASYS Access je INTIS-ov sustav za kontrolu pristupa u zaštićene prostore, najčešće zgrade ili njihove dijelove. Njegov temeljni zadatak je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlaštenim osobama. Sustav konfiguriramo u skladu s potrebama objekta i željama kupca. Glavni dijelovi su:

 • jedan ili više terminala za identifikaciju osoba
 • električni prihvatnici (elektromagnetni sklopovi koji se ugrađuju u dovratak i dozvoljavaju ili sprečavaju otvaranje vrata)
 • programska podrška za konfiguriranje sustava, nadzor, upravljanje i izvještavanje.

Sustav se po potrebi dopunjuje komunikacijskim modulima (RS232, RS485 ili Ethernet), senzorima za nadzor štićenog prostora (krajnje sklopke, magnetni ili PIR senzori) i drugim pomoćnim uređajima. U okviru svakog sustava isporučujemo i sve potrebne identifikacijske kartice

Ovisno o izabranom stupnju autonomije, sustav BASYS Access može raditi na dva načina:

 • Online – Nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu. Svaka akcija operatera u sustavu se trenutno odražava na njegov rad, a svi događaji se trenutno prikazuju na centralnim nadzornim mjestima.
 • Offline – Sustav radi autonomno u skladu s unaprijed zadanim parametrima. Akcije operatera se na zahtjev prosljeđuju u sklopovski dio sustava. Događaji u sustavu se ne dojavljuju trenutno, već na operaterov upit o stanju sustava.

Arhitekturu sustava određuju značajke štićenog prostora i specifični zahtjevi naručitelja. BASYS Access podržava različita rješenja:

 • Mreža inteligentnih terminala izravno povezanih s centralnim računalom.
 • Rješenje kao u prethodnoj točki, ali svaki od inteligentnih terminala-kontrolera, povezanih s centralnim računalom, dodatno nadzire i određeni broj neinteligentnih terminala-čitača.

Terminali za identifikaciju

Terminali su elektronički uređaji za identifikaciju osoba koji se ugrađuju na prijelazima iz neštićenog u štićeni prostor. Ovisno o vrsti terminala, osobe se identificiraju čitanjem podataka s identifikacijskih kartica, ili biometrijskim metodama (prepoznavanje otiska prsta, glasa, itd.) Ovisno o funkcionalnosti, terminali se dijele na inteligentne i neinteligentne.

Inteligentni terminali su programabilni uređaji koji samostalno odlučuju o dozvoli ili uskraćivanju pristupa pojedinom korisniku (offline način rada). Oni imaju ugrađenu memoriju u koju lokalno pohranjuju konfiguracijske podatke, podatke o dozvoljenim i odbijenim pristupima i druge podatke u vezi s radom sustava.

Neinteligentni terminali su jednostavni uređaji koji mogu identificirati korisnika i upravljati električnim prihvatnikom, ali o dozvoli ili uskraćivanju pristupa ne odlučuju samostalno, nego o tome na višoj razini odlučuju inteligentni terminal-kontroler, računalo ili operater (online način rada).

U sustavu BASYS Access upotrebljavaju se terminali poznatih proizvođača Kaba Benzing i Zucchetti-TMC, koji kao identifikacijski medij mogu prihvatiti beskontaktne (RFID, LEGIC), magnetne ili bar-kod kartice. Identifikacijske kartice se personaliziraju u skladu sa zahtjevom naručitelja.

Programska podrška

Cjelokupna programska podrška sustava BASYS Access razvijena je u INTIS-u. Utemeljena je na suvremenoj Microsoftovoj .NET tehnologiji, koja omogućuje brzu prilagodbu programa i korisničkog sučelja potrebama i željama korisnika. Za pohranu podataka upotrebljava se Oracle ili Microsoft SQL Server RDBMS. Time je ujedno omogućeno i prilagodljivo izvještavanje te povezivanje s drugim sustavima. Korisnički dio programske podrške sustava BASYS Access sastoji se od nekoliko cjelina:

 • Konfiguriranje sustava: unos podataka o korisnicima, operaterima, terminalima i pristupnim profilima
 • Nadzor sustava:
  • grafički prikaz štićenog prostora s rasporedom terminala
  • praćenje događaja na terminalima (normalan prolaz, pokušaji neovlaštenog prolaza, provale i sl.)
 • Prilagodba i ispis izvještaja

Za sve dodatne tehničke i komercijalne podatke o sustavu BASYS Access obratite se elektroničkom poštom na adresu tim@dev.intis.hr ili na www.basystime.eu.

Kontaktirajte Nas!

Kontaktirajte nas danas i počnimo digitalnu transformaciju vašeg poduzeća zajedno.