Intis

metal skyscraper with blue sky and white clouds on background

Automatizacija u stambenim i poslovnim zgradama te u hotelima, bolnicama, trgovačkim centrima, muzejima, itd., razvila se iz nastojanja da se u njima uštedi energija. (Oko 45% ukupno proizvedene energije troši se u zgradama.) Do danas se popis ciljeva automatizacije u zgradama znatno proširio:

 • ušteda energije
 • smanjenje troškova uporabe i održavanja zgrade
 • povećanje udobnosti stanovanja i rada
 • povećanje produktivnosti djelatnika u poslovnim zgradama
 • brze i jednostavne preinake prostora, itd.

Neka nekoliko primjera posvjedoči o prednostima automatiziranih zgrada u odnosu na klasične:

 • Otvaranjem prozora grijanje će se automatski isključiti.
 • Poveća li se količina prirodne svjetlosti koja ulazi kroz prozore, umjetna rasvjeta u zgradi smanjit će se ili isključiti.
 • Osunčani prozori se automatski zasjenjuju žaluzinama ili tendom, čime se smanjuje zagrijavanje prostorija izvana i rasterećuje sustav za klimatizaciju.
 • Noćni režim grijanja definira se zasebno od dnevnoga pa se u prostorijama koje se noću ne koriste temperatura snižava.
 • Senzor pokreta dojavit će računalu da je prostorija prazna i ono će nakon nekog vremena u njoj isključiti rasvjetu i smanjiti zagrijavanje.
 • Stanje zgrade može se provjeriti ili izmijeniti izdaleka putem web ili WAP sučelja. Pojedini uređaji u zgradi mogu se uključiti ili isključiti slanjem SMS ili e-mail poruka, itd.

Vitalnim funkcijama u automatiziranoj zgradi upravlja jedno ili više umreženih procesnih računala, uz nadzor i vođenje iz centra za nadzor i upravljanje zgradom (Building Control Centre). Funkcije se prikladno objedinjuju u podsustave:

Osim velikih sustava za automatizaciju višekatnih stambenih i poslovnih zgrada, postoji i niz manjih sustava prilagođenih zahtjevima obiteljskih kuća i pojedinačnih stanova.

INTIS-ova rješenja u području automatizacije u zgradama temelje se na sustavu BASYS, čija je okosnicacentar za nadzor i upravljanje zgradom u obliku vlastitog programskog SCADA-paketa BASYS View.

Za pojedine podsustave nudimo rješenja po načelu “ključ u ruke” koja obuhvaćaju projektiranje, isporuku opreme, izradu programske podrške, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon. Ona se temelje na nizu naših proizvoda za automatizaciju u zgradama:

BASYS Time – Kartični sustav za registraciju radnog vremena djelatnika. Može se konfigurirati za više tvrtki, sektora, odjela ili grupa, uz uporabu istih terminala. Web korisničko sučelje, jednostavna integracija u nadređene sustave.

BASYS Access – Sustav za kontrolu pristupa u zaštićene prostore, uz identifikaciju korisnika ID karticama. Pristup se može odobravati autonomno ili po odobrenju operatera. Svi događaji pohranjuju se u bazi podataka.

BASYS Guard – Sustav za praćenje obilazaka pripadnika čuvarske i vatrogasne službe, službe za održavanje, itd. Isporučuje se kao praktičan komplet za brzu instalaciju ili po komponentama.

BASYS Visitor – Sustav za praćenje posjeta i posjetitelja. Izdaje dozvole prolaza s dinamičkim programabilnim rutama. Izvještaji se razvrstavaju po tvrtkama, sektorima i odjelima. Omogućuje stvaranje foto-baze posjetitelja.

Uz vlastite proizvode, programiramo, isporučujemo i ugrađujemo i kvalitetnu opremu renomiranih svjetskih proizvođača.

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr