Intis

power engineering

Inženjering u području automatizacije u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije jedna je od temeljnih djelatnosti tvrtke.

Raznovrsonst i fleksibilnost naših stručnjaka dokazuje da je Intis sposoban uspješno provesti najzahtjevnije i najraznovrsnije inženjerske projekte. Tako je i energetika vrlo važan segment u portfoliju naše tvrtke, a posebice stavljamo naglasak na potrebu za učinkovitim i čistom izvorima energije.  Višegodišnje iskustvo Intisa u području automatizacije i zaštite u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije dokazuje da smo u potpunosti spremni i sposobni ispuniti zahtjeve tržišta.

Naši su inženjeri u ovom području realizirali više od 100 složenih projekata širom svijeta, sudjelujući u projektiranju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro- i termoelektrana, te transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona (do 1150 kV).

Tim su projektima obuhvaćena ova područja:

 • automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima
 • zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
 • telekomunikacije
 • vlastita pomoćna napajanja (AC, DC, UPS, rezervna napajanja)
 • sigurnosni sustavi i video nadzor
 • komunikacijsko i informatičko povezivanje elektroenergetskih sustava i objekata
 • projektiranje, opremanje i isporuka kompletnih transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja
 • vođenje procesa u termoelektranama i spalionicama otpada
 • vođenje procesa u hidroelektranama
 • vođenje procesa u postrojenjima za odsumporavanje.

INTIS u ovim područjima nudi cjelokupni inženjering i rješenja “ključ u ruke” koja obuhvaćaju:

 • proizvodnju ormara zaštite, upravljanja, kontrole, mjerenja, regulacije, komunikacije
 • izradu idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • programiranje i parametriranje
 • montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u pogon
 • izobrazbu korisnika
 • održavanje u jamstvenom roku i izvan njega.
 • Izradu proračuna i kalkulacija el. mreže (tokova snaga, kratkih spojeva, podešenja)

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtjevima objekta i kupca (zaštitne releje, stanična računala, komunikacijsku opremu, itd.) te odgovarajuću programsku podršku.

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr