Intis

Thermal

INTIS je sudjelovao u izgradnji ili obnovi desetak termoelektrana i spalionica otpada u Hrvatskoj i inozemstvu. U tim projektima isporučili smo potrebnu opremu, a naši su inženjeri izradili cjelokupnu programsku podršku za vođenje procesa te sudjelovali u puštanju elektrana u pogon.

Automatizacijom proizvodnje u termoelektrani osigurava se brza prilagodba rada svih sustava na promjene u potražnji za energijom u električnoj mreži. Istovremeno se rješava i problem optimalnog upravljanja elektranom u prijelaznim stanjima poput uključenja na mrežu i isključenja s nje, te se jamči njezin siguran rad u svim pogonskim uvjetima.

INTIS-ova programska podrška za vođenje procesa upravlja svim glavnim regulacijskim petljama elektrane:

  • Odziv na promjenu tereta i frekvencije mreže. Ovisno o vrsti elektrane, implementira se regulacija plinske turbine ili gorionika.
  • Sekundarne regulacijske petlje. Njima se vrijednosti procesnih veličina poput razina, tlakova i temperatura održavaju unutar dozvoljenog raspona.
  • Regulacijske petlje pojedinih komponenata osiguravaju pouzdan rad pojedinih dijelova opreme. Radi se npr. o održavanju minimalnih protoka crpki ili regulaciji tlaka ulja za podmazivanje.

Imamo iskustva u vođenju proizvodnog procesa u elektranama raznih vrsta:

  • Termoelektrane pogonjene spaljivanjem fosilnih goriva
  • Termoelektrane pogonjene spaljivanjem biomase
  • Kogeneracijska postrojenja
  • Spalionice otpada

Za vođenje procesa u takvim elektranama nudimo cjelokupni inženjering, programsku podršku, isporuku opreme, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon, uključujući i integraciju sustava vođenja s postojećim električkim i instrumentacijskim sustavima.

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr