Intis

Hidroelektrane

Na više od 20 referentnih objekata pojedinačne instalirane snage do 550 MVA obnovili smo ili isporučili nove sustave nadzora, upravljanja, zaštite, sinkronizacije, regulacije, mjerenja i napajanja kao što su:

 • Lokalno i daljinsko upravljanje te nadzor nad hidroelektranama
 • Generatori, mrežni i blok transformatori – zaštita, sinkronizacija generatora, mjerenje, upravljanje i nadzor
 • Turbine
  • Turbinska regulacija agregata
  • Start – stop automatika agregata
  • Mjerenje protoka
 • Rasklopna postrojenja srednjeg i visokog napona – zaštita, mjerenje, upravljanje i nadzor
 • Hidromehanička oprema – nadzor, zaštita, mjerenje i upravljanje
  • Ulazni uređaji, ispusti, preljevi, zatvarači (leptirasti, tablasti, segmentni, kuglasti), mjerenje razine, protoka i položaja
 • Izvori i razvod izmjeničnog i istosmjernog napajanja
 • Pomoćni pogoni – nadzor, upravljanje i mjerenje
  • Rashlada, drenaža, vatrodojava, komprimirani zrak, klimatizacija, ventilacija, grijanje
 • Registracije procesnih i električnih veličina (brojila električne energije)
 • Kronološka registracija događaja (KRD)
 • Vremenska sinkronizacija (GPS, DCF77, …)
 • Telekomunikacije (uvođenje optičkih komunikacija u pogone i vodne tunele), itd.
O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr