Intis

Tunel

INTIS isporučuje cjelovita rješenja za nadzor i kontrolu cestovnih tunela , koja jamče nesmetan protok prometa u cestovnim tunelima te osiguravaju sigurnu i udobnu vožnju za putnike.

Za učinkovitu kontrolu tunela nekoliko podsustava mora biti integrirano u cjelovit sustav . Njegovo pravilno funkcioniranje je najvažnije u hitnim slučajevima, kada je potrebno pravovremeno pružanje svih potrebnih informacija o stanju tunela u kontrolni centar. Sveobuhvatna kontrola tunela se sastoji od :

 •     Kontrola potrošnje energije tunela (trafostanica, neprekidno napajanje)
 •     Upravljanje rasvjetom
 •     Kontrola ventilacije
 •     Kontrola prometne signalizacije
 •     Sustav za SOS poziv u nuždi
 •     Prikupljanje podataka s protupožarnog sustava te sustava za akumulaciju i distribuciju vode
 •     Video nadzor sustava
 •     Prikupljanje vremenskih podataka, podatke o vidljivosti te koncentraciji ugljičnog monoksida u tunelu
 •     Prikupljanje podataka o gustoći prometa

Automatski sustav za kontrolu ventilacije temelji se na matematičkom modelu tunela te jamči sigurne uvjete  u tunelu (dobra vidljivost i niske koncentracije CO) koji će se konstantno održavati, a istovremeno štedjeti energiju smanjenjem broja ciklusa paljenja/gašenja ventilatora. To također dovodi do ušteda u obliku produljenjenja životnog vijeka te smanjenja troškova održavanja.

INTIS nudi rješenja za nadzor i kontrolu cestovnog tunela u skladu s odredbama Europske direktive 2004/54/EC – minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele na trans-europskoj cestovnoj mreži :

 • Vlastito razvijen sustav za kontrolu i nadzor tunela TRINS Tunnel (TRaffic Intelligence System)
 • Dizajn sustava za nadzor i upravljanje prometom
 • Razvoj odgovarajuće softverske aplikacije
 • Isporuka opreme, montaža i puštanje u pogon
 • Servis i održavanje u jamstvenom roku i izvan njega

Elementi TRINS tunelskog sutava mogu se isporučiti kao rješenje za nadzor i upravljanje, integrirano u postojeći sustav, ili kao zasebni proizvodi:

 • Centri za daljinsku kontrolu
 • Brojači prometa
 • Sustavi za video nadzor
 • Signalna oprema (razni prometni znakovi s LED tehnologijom , semafori)
 • Sustav za automatsku kontrolu ventilacije (matematički model za tunele)
 • SCADA programski paket za nadzor tunela i kontrolni centar
O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr