Intis

Kontakt

INTIS d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge

Bani 73a, Buzin

HR-10010 Zagreb, HRVATSKA

tel.:  +385 1 7890-800
fax:  +385 1 7890-888
e-mail:   info e-mail

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS): 080146714
Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB): 3686914
Osobni identifikacijski broj (OIB): 12987689544
Žiro račun 2402006-1100051818 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Žiro račun 2360000-1101208459 kod Zagrebačke Banke d.d.
Temeljni kapital 4.536.200,00 kn u cijelosti uplaćen
Uprava: Vilim Lončar

Ako Vas zanimaju naši proizvodi ili usluge, obratite se jednom od naših prodajnih inženjera.


Kliknite za povećanje

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr