UVOD

INTIS d.o.o. poštuje vašu privatnost i obvezuje se štititi vaše osobne podatke. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i temeljem Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

PODACI OBUHVAĆENI OVOM POLITIKOM ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ovom se politikom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u slučaju obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Politikom se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, osobito njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

Prvenstveno prikupljamo i štitimo sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • adresu
  • e-adresu
  • broj telefona i/ili faksa
  • ostale podatke koje pružite, a koje želite održati povjerljivima.

Osobni podaci moraju biti: (a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”); (b) prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; (c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”); (d) točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”); (e) čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; (f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”).

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

U svakom se trenutku možete odjaviti s našeg popisa za slanje e-pošte putem izričitog zahtjeva nakon čega INTIS d.o.o. neće upotrebljavati vaše podatke u promocijske svrhe. U tom ih slučaju INTIS d.o.o. može upotrebljavati isključivo u interne svrhe, npr. u svrhu obrade informatičkih ili statističkih podataka.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

SVRHA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Svi podaci koje INTIS d.o.o. prikuplja upotrebljavaju se isključivo:

  • ako INTIS d.o.o. želi stupiti s vama u kontakt; za prodaju;
  • za pružanje zatraženih usluga;
  • za promicanje svojih usluga (bilten);
  • za internu obradu podataka;
  • za slanje objava, brošura i drugih promocijskih materijala.

INTIS d.o.o. jamči da se prikupljeni podaci upotrebljavaju isključivo u prethodno navedene svrhe. Davanjem svojih osobnih podataka putem komunikacijskih kanala izričito dajete tvrtki INTIS d.o.o. dopuštenje da stupi s vama u kontakt u prethodno navedene svrhe.

Zabranjuje se obrada osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

TRAJANJE OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Slanjem svojih podataka dajete nam odobrenje da stupamo s vama u kontakt i da vas uvrstimo na svoj popis za slanje e-pošte. Kad vas uvrstimo na popis smatra se da ste nam dali svoje izričito odobrenje da stupamo s vama u kontakt. Vaši osobni podaci trajno su zaštićeni i možete u svakom trenutku zatražiti da vas se ukloni s našeg popisa za slanje e-pošte. Nakon toga INTIS d.o.o. neće upotrebljavati vaše podatke, osim u interne svrhe, npr. u svrhu obrade informatičkih ili statističkih podataka.

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: (a) svrsi obrade; (b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; (d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; (e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; (f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji; (c) ispitanik uloži prigovor na obradu; (d) osobni podaci nezakonito su obrađeni; (e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg: (a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (d) ispitanik je uložio prigovor na obradu.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Pritužbe možete slati na e-adresu info@intis.eu

SADRŽAJ POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Vašu e-adresu i druge podatke nećemo stavljati na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez vaše prethodne privole jer takve prakse predstavljaju povredu naše politike zaštite privatnosti. INTIS d.o.o. ne odgovara za nenamjerne pogreške ili pogreške uzrokovane višom silom ni za druge objektivne okolnosti koje uzrokuju nenamjernu povredu vaših zajamčenih prava na zaštitu podataka, ali jamči uklanjanje pogreške u što kraćem roku.

PROMJENA PODATAKA

Možete nam se u svakom trenutku obratiti kako biste provjerili svoje osobne podatke, ali i kako biste takve podatke ažurirali, ispravili ili izbrisali. Dotad ćemo u prethodno navedene svrhe upotrebljavati vaše stare podatke.

VAŠA PRIVOLA

Ispunjavanjem obrazaca na ovoj internetskoj stranici jamčite da su navedeni podaci točni, da imate sposobnost ugovaranja i da ste ovlašteni upravljati navedenim podacima te da u potpunosti odobravate da INTIS d.o.o. upotrebljava i prikuplja vaše podatke u skladu sa zakonom i svojom politikom zaštite privatnosti.

TRANSPARENTNOST

Ako odlučimo izmijeniti politiku zaštite privatnosti, na ovoj internetskoj stranici moći ćete pristupiti politici i provjeriti izmjene u svakom trenutku. Takvim se izmjenama uređuje naš odnos kao da su postojale prije nego što smo vas uvrstili na svoj popis za slanje e-pošte ako su usklađene s hrvatskim propisima i ako ne čine povredu vaših prava.

KOLAČIĆI

Ako ostavite komentar na našoj stranici, možete se odlučiti za spremanje svog imena, adrese e-pošte i web stranice u kolačiće. Ovo je za vaše jednostavnije korištenje kako ne biste morali ponovno ispunjavati svoje podatke kada ostavljate novi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana.

Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik.

Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Članci na ovoj stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica ponaša se na potpuno isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu.

Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi meta podaci zadržavaju se na neodređeno vrijeme. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti sve naknadne komentare umjesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti izvezenu datoteku osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti da izbrišemo sve osobne podatke koje imamo o vama. To ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Gdje šaljemo vaše podatke

Komentari posjetitelja mogu se provjeriti putem automatizirane usluge otkrivanja neželjene pošte.

Kontaktirajte Nas!

Kontaktirajte nas danas i počnimo digitalnu transformaciju vašeg poduzeća zajedno.