Intis

Projekt „Inovacija organizacije i procesa INTISa u svrhu poboljšanja proizvodnje i isporuke novih TELEVEND uređaja i programskih modula”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Korisnik: INTIS d.o.o., Ul. Bani 73 A, Buzin, 10 000 Zagreb, OIB:12987689544 

 • Kratki opis projekta 

Tvrtka INTIS d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.06.0098 za provedbu projekta „Inovacija organizacije i procesa INTISa u svrhu poboljšanja proizvodnje i isporuke novih TELEVEND uređaja i programskih modula”. 

U svrhu komercijalizacije novih TELEVEND uređaja i programskih modula, te nastavka pozitivnog tijeka poslovanja ulaganjem u ljudske resurse i povećanjem prihoda, tvrtka INTIS d.o.o. će predmetnim projektom inovirati postojeću organizaciju poslovanja i poslovne procese. 

Ukupna vrijednost projekta je 12.587.486,61 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 10.441.253,07 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 4.933.137,53 HRK.  Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.  

 • Razdoblje provedbe projekta 

Projekt se provodi od 02. siječnja 2020. godine do 02. siječnja 2022. godine. 

 • Opći cilj projekta 

Opći cilj projekta je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja 

 • Svrha projekta (specifični ciljevi) 

  • Uspostava poboljšanja proizvodnje novih TELEVEND uređaja i programskih modula

  • Komercijalizacija novih TELEVEND uređaja i programskih modula 

  • Implementacija inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja

  • Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke INTIS d.o.o. 

  • Povećanje prihoda od prodaje tvrtke uslijed komercijalizacije novog proizvoda 

  • Povećanje broja zaposlenika tvrtke uslijed komercijalizacije novog proizvoda 

 • Očekivani rezultati projekta 

  • Uspješno uspostavljena poboljšanja proizvodnje novih TELEVEND uređaja i programskih modula 

  • Uspješno proveden proces komercijalizacije novih TELEVEND uređaja i programskih modula 

  • Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja 

  • Podnesena prijava registracije patenta 

  • Uspješno provedena neovisna revizija projekta 

  • U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti 

  • Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi:  12.587.486,61 HRK 

 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 10.441.253,07 HRK 

 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 4.933.137,53 HRK 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Marko Topić na: marko.topic@intis.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779  

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr