Projekt „Inovacija organizacije i procesa INTISa u svrhu poboljšanja proizvodnje i isporuke novih TELEVEND uređaja i programskih modula”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Korisnik: INTIS d.o.o., Ul. Bani 73 A, Buzin, 10 000 Zagreb, OIB:12987689544

 • Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.06.0098 za provedbu projekta „Inovacija organizacije i procesa INTISa u svrhu poboljšanja proizvodnje i isporuke novih TELEVEND uređaja i programskih modula”.

U svrhu komercijalizacije novih TELEVEND uređaja i programskih modula, te nastavka pozitivnog tijeka poslovanja ulaganjem u ljudske resurse i povećanjem prihoda, tvrtka INTIS d.o.o. će predmetnim projektom inovirati postojeću organizaciju poslovanja i poslovne procese.

Ukupna vrijednost projekta je 12.587.486,61 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 10.441.253,07 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 4.933.137,53 HRK. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 02. siječnja 2020. godine do 02. siječnja 2022. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

  • Uspostava poboljšanja proizvodnje novih TELEVEND uređaja i programskih modula
  • Komercijalizacija novih TELEVEND uređaja i programskih modula
  • Implementacija inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja
  • Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke INTIS d.o.o.
  • Povećanje prihoda od prodaje tvrtke uslijed komercijalizacije novog proizvoda
  • Povećanje broja zaposlenika tvrtke uslijed komercijalizacije novog proizvoda
 • Očekivani rezultati projekta

  • Uspješno uspostavljena poboljšanja proizvodnje novih TELEVEND uređaja i programskih modula
  • Uspješno proveden proces komercijalizacije novih TELEVEND uređaja i programskih modula
  • Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja
  • Podnesena prijava registracije patenta
  • Uspješno provedena neovisna revizija projekta
  • U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti
  • Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 12.587.486,61 HRK

 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 10.441.253,07 HRK

 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 4.933.137,53 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Marko Topić na: marko.topic@intis.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/