Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Korisnik projekta: INTIS d.o.o., Ulica Bani 73/A, Buzin, 10010 Zagreb; OIB: 12987689544

Partneri:

 1. XYLON d.o.o., Ladislava Štritofa 3, 10000 Zagreb; OIB: 89992971942

 2. HSM INFORMATIKA d.o.o., Ulica grada Mainza 19, 10000 Zagreb; OIB: 72035282410

 3. Atmosfera d.o.o., Mandaličina 14, 10000 Zagreb, OIB: 36444182418

 • Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.05.0005 za provedbu projekta „Projekt Integrator tvrtke INTIS”.

Predmet projekta je ulaganje u inovaciju poslovnih procesa i organizacije poslovanja konzorcija s ciljem postizanja dugoročnih dobavljačkih odnosa s tvrtkama Integratorima komercijalizacijom inovativnog proizvoda NUTRICO koji rješava problem neadekvatnog hladnog lanca koristeći najmodernije inovativne tehnologije. Partneri na projektu te članovi konzorcija su tvrtke HMS INFORMATIKA d.o.o., XYLON d.o.o. te tvrtka Atmosfera d.o.o.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. siječnja 2021. godine do 01. siječnja 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati suradnju MSP-ova kako bi kroz stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu, odnosno podržati inovaciju procesa i/ili organizacije poslovanja konzorcija MPS-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanca vrijednosti s Integratorima.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1. Povećanje i intenziviranje suradnje MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda u ciljanom strateškom segmentu

2. Povećanje obujma suradnje između MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s Integratorom i postali dio njihovog lanca vrijednosti

3. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj konzorcija

 • Očekivani rezultati projekta

 1. Uspješno uspostavljena suradnja MSP – ova u svrhu stvaranja komercijalizacije inovativnih proizvoda – NUTRICO

 2. Povećan obujam suradnje između MSP – ova

 3. Povećana konkurentnost, održiv rast i razvoj konzorcija

 4. Uspješno implementirane inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja

 5. Uspješno provedena neovisna revizija projekta

 6. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje su korisnik i partneri prema Ugovoru obavezni provesti

 7. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 35.715.730,55 HRK

 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 32.803.179,69 HRK

 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 16.656.839,84 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Marko Topić na: marko.topic@intis.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/