„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta: INTIS d.o.o.; OIB: 12987689544, Buzin, Ul. Bani 73 A, 10 000 Zagreb

Partner na projektu: Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva; OIB: 57029260362, Unska 3, 10000 Zagreb

 • Kratki opis projekta

Tvrtka INTIS d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.02.0158 za provedbu projekta T-LOGIC“.

Predmet projekta je razvoj T-LOGIC sustava za automatizaciju rada i potpuno autonomno odlučivanje (Virtual Manager) u logističkim tvrtkama koje opslužuju samoposlužne automate. T-LOGIC je autonoman sustav koji se temeljem umjetne inteligencije i strojnog učenja adaptivno prilagođava promjenama koje se dešavaju tijekom radnog dana i tjedna. Partner na projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Sveučilište Zagreb.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. srpnja 2020. godine do 01. prosinca 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačko-razvojnih kapaciteta poduzeća, te jačanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

1.Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti društva INTIS

2.Povećanje obujma suradnje između društva INTIS i organizacije za istraživanje i širenje znanja, odnosno između privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora

3.Istraživanje i razvoj tvrtke INTIS s ciljem razvoja proizvoda u S3 području koji je inovacija na globalnom tržištu

4.Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke INTIS

 • Očekivani rezultati projekta
 1. Uspješno napravljene specifikacije za izradu svih potrebnih prototipa koji će se koristiti u laboratorijskom testiranju, razmotreni svi sigurnosni aspekti koji trebaju biti ugrađeni u T-LOGIC, definiran izgled i rad novog uređaja koji se ugrađuje u aparate
 2. Uspješno napravljeni svi prototipni moduli T-LOGIC-a
 3. Uspješno potvrđen rad prototipa
 4. Uspješna integracija modula umjetne inteligencije i prediktivne optimizacije u prototipe korisničkih centara potvrđenih u laboratorijskom testiranju
 5. Uspješno izvršena finalna provjera kvalitete i točnosti integriranih modula za korištenje u realnom okruženju te priprema za pilot instalacije
 6. Provedeno uspješno testiranje u realnim uvjetima
 7. Uspješno održane konferencije, i uspješno objavljene publikacije i članak
 8. Podnesena prijava registracije žiga i prijava registracije patenta
 9. Uspješno provedena neovisna revizija projekta
 10. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti
 11. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 42.271.201,92 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 41.517.103,79 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 29.239.358,81 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Vilima Lončara na: info@intis.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/