Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Aktualne obavijesti o nabavi:

Zatvorene obavijesti o nabavi:

1. Nabava testera-a za pripremu proizvodnje i proizvodnju Televenda T4.1. te radne stanice T4 za parametriranje kriptografskih parametara

Početak nabave: 15.06.2017.
Završetak nabave: 06.07.2017. do 16:00

2. Nabava emulatora coin changera i cashless uređaja s interface adapterima

Početak nabave: 03.07.2017.
Završetak nabave: 25.07.2017. do 16:00

3. Nabava emulatora VMC uređaja

Početak nabave: 03.07.2017.
Završetak nabave: 25.07.2017. do 16:00

4. Nabava TESTER‐a za servisne radionice

Početak nabave: 03.01.2018.
Završetak nabave: 24.01.2018. do 16:00

5. Nabava VMC emulatora i prisluškivača protokola

Početak nabave: 03.01.2018.
Završetak nabave: 24.01.2018. do 16:00