Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
TELEVEND 4.1.

Broj ugovora:
KK.03.2.1.05.0299

Opis projekta:
Predmetnim projektom će se povećati proizvodnja i prodaja novog inovativnog proizvoda Televend 4.1. te opremanje proizvodnih kapaciteta za isto.

Ciljevi:
Cilj projekta je proizvesti novu generaciju uređaja Televend 4.1. temeljenog na snažnijoj hardware platformi, koja će omogućiti nova funkcionalna unapređenja upravljanja vending sustavima uz istovremeno pojednostavljenu izradu i održavanje programske podrške sustava.

Rezultati:
Opremanje proizvodnih kapaciteta

Poziv:
Kompetentnost i razvoj MSP

Ukupna vrijednost projekta:
5.113.795,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
2.254.580,00 HRK

EU sufinanciranje projekta:
1.029.560,00 HRK

Razdoblje provedbe:
15. lipnja 2017. – 15.lipnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija:
Marko Topić
Tel. +385 1 7890 867
marko.topic@intis.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

„ Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost INTIS d.o.o. “