Intis

Održavanje

INTIS-ovo servisno osoblje održava raznovrsne automatizacijske uređaje i sustave, bilo da ih je isporučio INTIS ili drugi dobavljači.

Naš tim za održavanje je sastavljen od iskusnih inženjera i tehničara i opremljen za održavanje složenih sustava i postrojenja. Nudimo prediktivno, preventivno i interventno održavanje s 24-satnim dežurstvom.

Prediktivno održavanje

Prediktivno održavanje temelji se na uporabi tehničkih informacijskih sustava (TIS). TIS na temelju podataka o stvarnom stanju uređaja i postrojenja predlaže termine i opseg pojedinih servisnih radova.

U usporedbi s preventivnim održavanjem, za koje su karakteristični fiksni rokovi i opsezi radova utemeljeni na prosječnim vrijednostima, takvim se pristupom:

 • štedi vrijeme i materijal pri održavanju ispodprosječno opterećenih komponenata
 • pravovremeno sprečavaju kvarovi natprosječno opterećenih komponenata

Preventivno održavanje

Ugovor o preventivnom održavanju može obuhvaćati niz djelatnosti:

 • detaljan pregled sklopovlja
 • prikupljanje, ažuriranje i pohranjivanje tehničke dokumentacije
 • prikupljanje i pohranjivanje programa, konfiguracija i parametara
 • izradu popisa rezervnih dijelova, pregled stanja rezervnih dijelova na skladištu
 • izradu preporuke za nabavu rezervnih dijelova utemeljenu na njihovoj dobavljivosti i važnosti za rad postrojenja
 • pomoć pri nabavljanju rezervnih dijelova
 • provjeru i podešavanje programskih parametara
 • provjeru kvalitete komunikacijske mreže
 • dodatnu izobrazbu osoblja korisnika za uporabu i/ili održavanje opreme
 • izradu pisanih servisnih postupaka
 • konzultantske usluge tijekom nabave, montaže i puštanja u pogon nove opreme

Interventno održavanje

Pod interventnim održavanjem podrazumijevamo servisne zahvate po pozivu korisnika. Ovisno o mjestu i vrsti postrojenja te vrsti kvara, jamčimo početak zahvata u intervalu od 3 do 48 sati po pozivu. Točan rok navodi se u ugovoru. Poslovi interventnog održavanja obuhvaćaju:

 • pravovremeni dolazak na mjesto kvara
 • analizu kvara
 • pomoć pri nabavi rezervnih dijelova ako ih korisnik nema na skladištu
 • otklanjanje kvara
 • puštanje uređaja ili postrojenja u pogon

Korisnici održavanja mogu kvar prijaviti i putem naše web stranice za prijavu kvara.

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr