Intis

Proizvodnja

INTIS u vlastitom proizvodnom pogonu površine 600 m2 proizvodi razne tipove niskonaponskih ormara za industriju, energetiku i promet:

 • PLC i DCS ormare za upravljanje strojevima, proizvodnim linijama i postrojenjima
 • ormare upravljanja, zaštite, mjerenja i regulacije za postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije
 • razvodne ormare za distributivna niskonaponska postrojenja različitih konfiguracija, nazivne struje do 3200 A
 • upravljačke ormare za neregulirane elektromotorne pogone (MCC)
 • ormare za regulirane elektromotorne pogone (Drives)
 • ormare za upravljanje cestovnim i željezničkim prometom
 • ormare za prostore s posebnim uvjetima eksploatacije (npr. za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom)
 • zidne i samostojeće upravljačke pultove
 • ormariće, spojne kutije i druge mehaničke i električne spojne komponente

Naše proizvodno osoblje je obučeno i opremljeno za sve vrste mehaničkih i električkih radova u radionici i u postrojenjima naših naručitelja, uključujući i instalacijske radove u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Naši monteri za takve radove posjeduju individualne certifikate koje je izdala nezavisna agencija.

Svaka komponenta se prije ugradnja podvrgava rigoroznoj ulaznoj kontroli. Njome se s jedne strane jamči ugradnja isključivo kvalitetnih i sukladnih komponenata, a s druge osigurava njihova sljedivost.

Proizvodi se prije isporuke podvrgavaju opsežnim ispitivanjima u skladu s:

 • odredbama međunarodne norme IEC 60439
 • odredbama drugih međunarodnih i nacionalnih norma prema zahtjevu kupca i korisnika
 • specifičnim ugovornim zahtjevima.

Kupce i korisnike pozivamo da po želji osobno prisustvuju završnim proizvodnim ispitivanjima (FAT – Factory Acceptance Testing).

Tijekom ispitivanja upotrebljavamo vlastitu mjernu i ispitnu opremu koju redovito baždarimo u specijaliziranim laboratorijima sa sljedivošću do nacionalnog standarda.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u INTIS-u, usklađen s odredbama norma ISO 9001 i ISO 14001, propisuje sve proizvodne i ispitne postupke, uključujući izradu i čuvanje svih zapisa o ulaznoj kontroli, tijeku proizvodnje, rezultatima provedenih ispitivanja i eventualno uočenim nesukladnostima. Otpad nastao u proizvodnom procesu se u svrhu zaštite okoliša selektira i odvojeno zbrinjava putem ovlaštenih organizacija.

Gotove proizvode pakiramo i otpremamo u skladu s internim propisima, odredbama ugovora i zakona te željama kupca.

O nama
INTIS d.o.o.
Bani 73a, Buzin
HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
tel.: +385 1 7890-800
fax: +385 1 7890-888
e-mail: info@intis.hr